Craft your own upcycled jellyfish

Crefftwch eich sglefrod môr eich hun wedi'u huwchgylchu

22/07/2024

01/09/2024

Senedd

Y Senedd

Join us throughout the summer holidays to unleash your creativity! We’ll be making colourful jellyfish using upcycled materials. Choose tentacles and add accessories to bring your jellyfish to life. All materials will be provided.

Family Fun

This activity is great for participants aged 4 and above, and is suitable for adults and children alike.

Unleash Your Creativity

Whether you’re a seasoned crafter or new to the art, this activity is great for all skill levels. Let your creativity shine as you design your very own unique jellyfish!

Be Part of Something Special

Why not take your jellyfish along to Butetown Carnival later this summer, as the parade travels through Butetown and Cardiff Bay before reaching the Senedd steps?

Ymunwch â ni drwy gydol gwyliau’r haf, a rhowch gyfle i’ch creadigrwydd flodeuo! Byddwn yn gwneud sglefrod môr lliwgar, gan ddefnyddio deunyddiau wedi’u huwchgylchu. Byddwn yn dewis tentaclau ac yn ychwanegu ategolion i ddod â’n sglefrod môr yn fyw. Byddwn yn darparu’r holl ddeunyddiau ar eich cyfer.

Hwyl ar gyfer y teulu 

Mae’r gweithgaredd hwn yn un gwych ar gyfer unrhyw un sy’n 4 oed neu’n hŷn, ac mae’n addas ar gyfer oedolion a phlant fel ei gilydd.

Rhowch gyfle i’ch creadigrwydd flodeuo

P’un a ydych yn grefftwr profiadol neu’n rhoi cynnig arni am y tro cyntaf, mae’r gweithgaredd hwn yn un gwych ar gyfer pobl â sgiliau ar bob lefel. Rhoch gyfle i’ch creadigrwydd flodeuo wrth i chi ddylunio eich sglefrod môr unigryw eich hun!

Cyfle i fod yn rhan o rywbeth arbennig

Beth am fynd â’ch sglefrod môr draw i Garnifal Trebiwt yn ddiweddarach yn yr haf, pan fydd gorymdaith drwy Butetown a Bae Caerdydd, a fydd yn dod i ben ar risiau’r Senedd?

Share: