From the Archive: Your Senedd at 25

O’r Archif: Dy Senedd di yn 25

04/05/2024

18/07/2024

Senedd Neuadd

Neuadd y Senedd

Delivered in partnership with the National Library of Wales

To mark 25 years of devolution in Wales, the National Library of Wales Welsh Political Archive and Wales Broadcast Archive have selected items and video clips from their collection which reflect key milestones of the Senedd’s journey so far.

This exhibition complements a timeline curated in partnership with the Wales Governance Centre which is on permanent display in the Senedd.

What is Devolution?

 Devolution is the transfer of power to a more local level.

Since 1999, certain powers have been transferred from the UK Government to the Welsh Government and from the UK Parliament to the Welsh Parliament.

Now many of the decisions about Wales, are made in Wales, including education, healthcare and transport.

 

Mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Er mwyn nodi 25 mlynedd o ddatganoli yng Nghymru, mae’r Archif Wleidyddol Gymreig ac Archif Ddarlledu Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi dewis eitemau a chlipiau fideo o’u casgliad sy’n dangos rhai o’r prif gerrig milltir ar daith y Senedd hyd yn hyn.

Mae’r arddangosfa hon yn ategu’r llinell amser a gafodd ei churadu mewn partneriaeth â Chanolfan Llywodraethiant Cymru sydd i’w gweld yn barhaol yn y Senedd.

Beth yw datganoli?

 Ystyr datganoli yw trosglwyddo pŵer i lefel fwy lleol.

Ers 1999, mae nifer o bwerau mewn meysydd penodol wedi cael eu trosglwyddo o Lywodraeth y DU i Lywodraeth Cymru, ac o Senedd y DU i Senedd Cymru.

Erbyn hyn, mae llawer o’r penderfyniadau sy’n ymwneud â Chymru yn cael eu gwneud yng Nghymru, gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud ag addysg, gofal iechyd a thrafnidiaeth.

 

Share: