Lynda Shell – ‘No Waste’ Designer Bags exhibition

06/04/2024

02/06/2024

Craft in the Bay

With their distinctive bold improvisational aesthetic in mind, each bag has been uniquely crafted using a carefully considered combination of patterns and colours but at the same time disregarding conventional quilt geometrics and allowing the material to influence the creative process.

Gyda’u hesthetig byrfyfyr beiddgar nodedig mewn golwg, mae pob bag wedi’i saernïo’n unigryw gan gyfuno dyluniad a ystyriwyd yn ofalus o batrymau a lliwiau ond hefyd diystyru geometreg cwilt confensiynol a chaniatáu i’r deunydd ddylanwadu ar y broses greadigol.

Share: