Peredur Tapestry

Tapestri Peredur

15/03/2024

30/04/2024

Senedd Neuadd

Neuadd y Senedd

Martin Weatherhead, Snail Trail Handweavers, Pembrokeshire

Sponsored by Paul Davies MS

Martin was inspired to weave this colourful tapestry by a single moment in the story of Peredur.

The Peredur story originates from a late medieval manuscript entitled The White Book of Rhydderch (c.1325). This and The Red Book of Hergest (c.1400) form the eleven stories of the Welsh Mabinogion.

Martin Weatherhead, Snail Trail Handweavers, Sir Benfro

Noddir gan Paul Davies AS

Cafodd Martin ei ysbrydoli i wehyddu’r tapestri lliwgar hwn gan un rhan fach o stori Peredur.

Daw stori Peredur o lawysgrif o’r Oesoedd Canol hwyr, sef Llyfr Gwyn Rhydderch (c.1325). Mae’r llawysgrif hwn, ynghyd â Llyfr Coch Hergest (c.1400), yn ffurfio un ar ddeg o straeon y Mabinogion.

Share: