What a Scenery – Çî Nemayane

Am Olygfa – Çî Nemayane

06/04/2024

18/04/2024

Pierhead Futures Gallery

Oriel y Dyfodol, y Pierhead

Kurdish All Wales Association

Sponsored by Heledd Fychan MS and Darren Millar MS

“The exhibition brings together the works of twenty highly acclaimed Kurdish artists, hailing from Canada, America, Europe, and Central Kurdistan. Inspired by the vivid imagery found within the verses of Goran, one of the Kurdish nation’s most eminent poets, these artists weave a tapestry of creativity that resonates across continents.” – Alan Deelan, Project Director

Image © Snobar Avani

Cymdeithas Cwrdaidd Cymru Gyfan

Noddir gan Heledd Fychan AS a Darren Millar AS

“Mae’n tynnu ynghyd waith gan ugain o artistiaid Cwrdaidd adnabyddus sy’n hanu o Ganada, America, Ewrop a Chanolbarth Cwrdistan. Mae’r aristiaid hyn, sydd wedi’u hysbrydoli gan y delweddau byw a geir ym marddoniaeth Goran, un o feirdd mwyaf blaenllaw y Cwrdiaid, yn creu clytwaith creadigol sy’n atseinio ar draws cyfandiroedd.” – Alan Deelan, Cyfarwyddwr y Prosiect

Llun © Snobar Avani

Share: