A Splash of Colour – Christmas Craft Show

Make Craft in the Bay your destination to buy the perfect and unique Christmas gifts this year! A calm & stunning setting to take your time browsing our beautiful range of contemporary jewellery, accessories, glassware, pottery and so much more…  Created by members of the Makers Guild Wales and guest makers from across the UK. A wide range of prices from stocking fillers to framed textiles, metalwork and bespoke furniture. Gift cards, wrap, gift tokens and a fabulous book section can also be found in our Makers Guild Wales gallery.

Gwnewch Grefft yn y Bae yn gyrchfan i chi i brynu’r anrhegion unigryw Nadolig perffaith eleni! Lleoliad tawel a syfrdanol i gymryd eich amser i bori ein hystod hardd o emwaith cyfoes, ategolion, llestri gwydr, crochenwaith a llawer mwy… Wedi’i greu gan aelodau Urdd Gwneuthurwyr Cymru a gwneuthurwyr gwadd o bob rhan o’r DU. Amrywiaeth eang o brisiau a rhoddion o decstilau wedi’u fframio, gwaith metel a ddodrefn pwrpasol. Cardiau, papur lapio, tocynnau anrheg ac adran lyfrau gwych
hefyd yn ein horiel yn Urdd Gwneuthurwyr Cymru.