AOTA_POSTER_ILLUSTRATION_ONLY_1_small

Mae Affairs of the Art yn dathlu gwaith celf Joanna Quinn o Beryl Productions, cwmni animeiddio sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. / Affairs of the Art celebrates the artwork of Joanna Quinn from Beryl Productions, a Welsh animation company based in Cardiff.