Archif Carnifal Butetown | Butetown Carnival Archive

Yr haf hwn mae’r Senedd yn falch o gynnal arddangosfa sy’n dathlu Carnifal Trebiwt. Mae Keith Murrell, Cyfarwyddwr Cymdeithas Celfyddyd a Diwylliant Trebiwt, wedi casglu ynghyd ddetholiad o luniau o Archif Carnifal Trebiwt. Mae’r delweddau’n rhoi cipolwg ar lawenydd yr achlysur hwn dros y blynyddoedd. Ymunwch â ni ar gyfer Carnifal Trebiwt ar 27 a 28 Awst 2023.

“Mae’r arddangosfa hon yn talu gwrogaeth i dreftadaeth ac etifeddiaeth gyfoethog y digwyddiad arbennig hwn. Drwy ffotograffau, gwisgoedd, pethau cofiadwy, a straeon personol, mae’r arddangosfa’n cyfleu hanfod esblygiad y carnifal dros y blynyddoedd. Mae’n dathlu gwytnwch, creadigrwydd, ac undod y gymuned – y cyfeillgarwch a wnaed a’r rhwystrau a oresgynnwyd.”

– Keith Murrell, o Gymdeithas Celfyddyd a Diwylliant Trebiwt

Llun © Keith Murrell


This summer the Senedd is proud to host an exhibition celebrating Butetown Carnival. Keith Murrell, Creative Director of Butetown Arts & Culture Association, has curated a selection of images from the Butetown Carnival Archive. These images give a snapshot of the joy of carnival over the years. Join us for Butetown Carnival on 27 & 28 August 2023.

“This exhibition pays homage to the rich heritage and legacy of this beloved event. Through photographs, costumes, memorabilia, and personal stories, the exhibition captures the essence of the carnival’s evolution over the years. It celebrates the community’s resilience, creativity, and unity – the friendships made and barriers broken.”

– Keith Murrell, Butetown Arts & Cultural Association

Image © Keith Murrell