Beth Sydd Bwysicaf? | What Matters Most?

Noddir gan Mark Isherwood MS

Mae Beth Sydd Bwysicaf? (What Matters Most?) yn cynnig darlun gonest, cignoeth ac ysbrydoledig o’r hyn sy’n bwysig wrth fyw ac wrth farw, gyda’r nod o wella gofal diwedd oes trwy rannu profiadau pobl sy’n derbyn gofal a phobl sy’n rhoi gofal.

Mae Beth Sydd Bwysicaf? yn brosiect creadigol cydweithredol rhwng Same but Different, Marie Curie, Hospice UK, a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.


Sponsored by Mark Isherwood MS

What Matters Most? gives an honest, raw, and inspiring account of what matters in life and in death, aimed at improving end of life care through sharing the experiences of those receiving and delivering care.

What Matters Most? is a collaborative creative project between Same but Different, Marie Curie, Hospice UK, and the National Lottery Community Fund.