Bywydau Cymreig | Welsh Lives

Celfyddyd Meisgyn

Noddir gan Andrew RT Davies AS

Yn yr arddangosfa hon mae aelodau o grŵp Celfyddyd Meisgyn (Miskin Art) yn tynnu sylw at lawer o wahanol agweddau ar fywyd Cymru. Maent yn talu teyrnged i Gymry a lleoedd arwyddocaol drwy bortreadau a gwaith tirwedd.

Llun: Marie Lwyd gan Keely Folwaczny. © Keely Folwaczny


Miskin Art 

Sponsored by Andrew RT Davies MS

In this exhibition members of Miskin Art highlight many different aspects of Welsh life. They pay tribute to significant Welsh people and places through portraiture and landscape work.

Image: Marie Lwyd by Keely Folwaczny. © Keely Folwaczny