CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw / SONG OF THE TREES Rainforest Symphony

Cheryl Beer a Choedwigoedd Glaw Cymru

Noddir gan Lee Waters AS

Mae Symffoni Coedwigoedd Glaw CÂN Y COED yn gydweithrediad unigryw rhwng Coedwigoedd Glaw Cymru a’r Artist Sain Amgylcheddol, Cheryl Beer. Arweinir y cyfansoddiad gan systemau fasgwlaidd coed hynafol, rhedyn a mwsogl, a goladwyd drwy addasu cymhorthion clyw a thechnoleg sain fiofeddygol at ddibenion grymuso natur oddi tan y rhisgl, lle mae pob nodyn yn ymgodi o’r coedwigoedd glaw eu hunain.

Cheryl Beer and the Rainforests of Wales

Sponsored by Lee Waters MS

SONG OF THE TREES Rainforest Symphony is a unique collaboration between the Rainforests of Wales and Environmental Sound Artist, Cheryl Beer. The composition is led by the vascular systems of ancient trees, ferns and moss, collated by repurposing hearing aid and biomedical sound technology, empowering nature from beneath the bark, where every note is led by the rainforests, themselves.