CHERISH

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru; Canolfan Archaeoleg ac Arloesi, Iwerddon; Prifysgol Aberystwyth; ac Arolwg Daearegol, Iwerddon

Noddwyd gan Julie James AS

Mae CHERISH yn dwyn ynghyd dîm o archeolegwyr, daearyddwyr a gwyddonwyr morol sy’n astudio effeithiau newid yn yr hinsawdd ar dreftadaeth arfordirol a morol ledled Cymru ac Iwerddon.

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales; Centre for Archaeology and Innovation, Ireland; Aberystwyth University; and Geological Survey, Ireland

Sponsored by Julie James MS

CHERISH brings together a team of archaeologists, geographers and marine scientists studying the effects of climate change on coastal and maritime heritage across Wales and Ireland.