3 – Dinas Dinlle AP_2014_0877 – CHERISH Project

Delwedd o’r arfordir a gymerwyd o’r awyr. Mae tonnau’n creu ewyn ar y traeth, mae rhywfaint o wyneb y clogwyn creigiog yn agored a gwelir caeau gwyrdd yn y pellter. / An image of the coastline taken from above. Waves create foam on the beach, some of the rocky cliff face is exposed and green fields are seen in the distance.