Conference of Birds: The Voice of the Curlew / Cymanfa’r Adar: Llais y Gylfinir

Ysgol Bryn Coch

Noddir gan Llyr Gruffydd AS, Mark Isherwood AS a Carolyn Thomas AS

Drwy gydol 2022-2023, mae disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Bryn Coch wedi bod yn gweithio gyda’r artist Sean Harris i wneud animeiddiad am y gylfinir. Mae gan yr aderyn hwn statws cadwraeth coch yn y DU, ac ystyr hynny yw ei fod yn wynebu’r perygl mwyaf o ddirywiad yn y boblogaeth.

—–

Sponsored by Llyr Gruffydd MS, Mark Isherwood MS and Carolyn Thomas MS

Throughout 2022-2023, Year 6 pupils in Ysgol Bryn Coch have been working with artist Sean Harris to make an animation about the curlew. This bird has a red UK conservation status, meaning it is at the highest risk of population decline.