Coronau – exhibition of the Bardic Crowns

Mae Seremoni’r Coroni yn un o brif ddigwyddiadau’r Eisteddfod Genedlaethol ac fe’i cyflwynir i anrhydeddu cyflawniadau llenyddol ymhlith beirdd ac ysgrifenwyr Cymru. Crëwyd coron farddol newydd yn arbennig ar gyfer pob Eisteddfod ac fe’i dyfernir i’r enillydd yn y gystadleuaeth bardd Pryddest, sef cerdd a ysgrifennwyd mewn yn y dull rhydd.

I ddathlu lefel grefftwaith a darluniau coronau barddol y gorffennol a’r presennol, mae Urdd Gwneuthurwyr Cymru yn falch o gyfl wyno’r arddangosfa ‘Coronau’ i’r cyhoedd. Mae’r arddangosfa yn arddangos naw coron farddol a gynlluniwyd ac a luniwyd gan aelodau Urdd Gwneuthurwyr Cymru ers 1999 hyd heddiw.

Gweithdai crefft deuluol am ddim 4ydd – 11eg Awst

The Seremoni’r Coroni (crowning ceremony) is one of the main events of the National Eisteddfod and is presented to honour literary achievements among Welsh poets and writers. A new bardic crown is specially designed and made for each Eisteddfod and is awarded to the entrant in the competition for the Pryddest, poetry written in free verse.

To celebrate the high level of craftsmanship and bespoke designs of the bardic crowns, the Makers Guild Wales is delighted to present the public with Coronau. The exhibition shows nine bardic crowns that have been designed and hand crafted by members of the Makers Guild Wales since 1999 to the present day.

Free family drop-in craft workshops 4th – 11th August