Cymanfa’r Adar: Gylfinir & Carfil Mawr / The Conference of the Birds: Curlew & Great Auk

Sean Harris

Noddir gan Llyr Gruffydd AS, Mark Isherwood AS and Carolyn Thomas AS

Mae’r artist a’r animeiddiwr Sean Harris yn rhoi sylw haeddiannol i ddau aderyn eiconig, sef y Gylfinir, a all ddiflannu o Gymru mewn llai na degawd, a’r Carfil Mawr, y mae ei dranc trasig, wedi’i brofi gan wyddoniaeth arloesol yng Nghymru, yn codi cwestiynau pwysig am ein gallu ni i ddysgu o gamgymeriadau’r gorffennol.

—-

Sponsored by Llyr Gruffydd MS, Mark Isherwood MS and Carolyn Thomas MS

Artist and animator Sean Harris gives voice to two iconic birds: the Curlew – which may be gone from Wales in less than a decade – and the Great Auk – whose tragic demise, bookended by pioneering Welsh science, raises stark questions of our capacity to learn from past mistakes.