Dathliad o Beintiadau Cyfoes Cymreig 2022 | Celebration of Welsh Contemporary Painting 2022

Noddir gan Dawn Bowden AS

Nod y Dathliad o Beintiadau Cyfoes Cymreig yw dangos bywiogrwydd a thalent y bobl sy’n paentio yng Nghymru. Drwy gyfres o arddangosfeydd ar draws deuddeg lleoliad yn y De, y Canolbarth a’r Gorllewin, mae‘r dathliad yn cynrychioli rhai o beintwyr mwyaf arwyddocaol Cymru, yn ogystal â’r rhai sydd wrthi’n ennill eu plwyf.

Llun: Amanda Turner


Sponsored by Dawn Bowden MS

Celebration of Welsh Contemporary Painting (COCWP) aims to demonstrate the vibrancy and talent of painting in Wales. Through a series of exhibitions across twelve venues in South, Mid and West Wales, COCWP represents some of Wales’s most significant painters as well as those who are up and coming.

Image: Amanda Turner