Dinas Portreadau | City of Portraits

Grahame Hurd-Wood
Noddir gan Eluned Morgan AS

Yn 2013, penderfynodd Grahame Hurd-Wood ddechrau prosiect uchelgeisiol i beintio portread o bob un o drigolion Tyddewi, Sir Benfro.

Mae pob portread wedi’i beintio ar gynfas fach cyn cael eu hymgynnull mewn systemau grid o un metr sgwâr. Gyda’i gilydd, mae’r portreadau’n rhoi cipolwg unigryw ar ddinas leiaf Prydain.

Lluniau: Grahame Hurd-Wood


Grahame Hurd-Wood
Sponsored by Eluned Morgan MS

In 2013, Grahame Hurd-Wood embarked on an ambitious project to paint a portrait of every resident in St Davids, Pembrokeshire.

Each portrait is painted on a small canvas before being assembled in grid systems of one meter squared. Together, the portraits give a unique insight into Britain’s smallest city.

Images: Grahame Hurd-Wood