DREYGO THE DRAGON

We’ll be celebrating St David’s Day (a day late) with a roar this year, as we bring an animatronic dragon into the centre!

  • Event Date: Saturday 2nd March 2024
  • Event Timing: 11:00am- 4:00pm
  • Event Location: Mermaid Quay
  • FREE EVENT

During the event visitors have the opportunity to meet Dreygo the dragon, his baby dragon, enjoy free face painting and Welsh flag giveaways, there’s fun for all the family!

Byddwn yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi (diwrnod yn hwyr) gyda rhu eleni, wrth i ni ddod â draig animatronig i’r ganolfan!

Dyddiad y Digwyddiad: Dydd Sadwrn 2 Mawrth 2024
Amseru’r Digwyddiad: 11:00am- 4:00pm
Lleoliad y Digwyddiad: Mermaid Quay
DIGWYDDIAD AM DDIM
Yn ystod y digwyddiad, bydd ymwelwyr yn cael y cyfle i gwrdd â Dreygo’r Ddraig a’i ddraig fach, mwynhau paentio wynebau am ddim a baneri Cymru, mae hwyl i’r teulu cyfan!