Exhibition MA Contemporary Crafts

A fascinating exhibition of work by recent graduates of the MA Contemporary Crafts course, Hereford College of Arts. The exhibition has toured from Hereford to Craft in the Bay where visitors can see work by ten graduates of the Masters course – each creating artwork to very individual points of focus and exploring materials including silver, clay, textiles and metalwork.

Arddangosfa MA Crefftau Cyfoes
Arddangosfa hynod ddiddorol o waith gan raddedigion diweddar y cwrs MA Crefftau Cyfoes, o Goleg Celfyddydau Henffordd. Mae’r arddangosfa wedi teithio o Henffordd i Grefft yn y Bae lle gall ymwelwyr weld gwaith gan ddeg o raddedigion y cwrs Meistr – pob un yn creu gwaith celf i bwyntiau ffocws unigol iawn ac yn archwilio deunyddiau gan gynnwys arian, clai, tecstilau a gwaith metel.