Pottery fun – Dewi the Dragon!

Create your own Dewi the Dragon in our fun drop-in pottery workshop for families. Pop along to Craft in the Bay to create your own mini clay Welsh dragon to take home with you! A free activity. Artist Helen Higgins will help you model your dragon in clay – and you can give your dragon it’s very own name if you like!  Allow approximately 30 minutes for the activity. Limited spaces so a booking sheet will be there on the day.

Hwyl Crochenwaith – Dewi’r Ddraig!
Crëwch eich Dewi’r Ddraig eich hun yn ein gweithdy crochenwaith hwyliog i deuluoedd. Galwch draw i Crefft yn y Bae i greu eich draig Gymreig fach glai eich hun i fynd adref gyda chi! Gweithgaredd rhad ac am ddim. Bydd yr artist Helen Higgins yn eich helpu i fodelu eich draig mewn clai – a gallwch roi ei henw eich hun i’ch draig os dymunwch! Caniatewch tua 30 munud ar gyfer y gweithgaredd. Nifer cyfyngedig o leoedd felly bydd taflen archebu yno ar y diwrnod.