Ffoaduriaid yng Nghymru a ddihangodd rhag Sosialaeth Genedlaethol: Dysgu oddi wrth y Gorffennol i Lywio’r Dyfodol | Refugees from National Socialism in Wales: Learning from the Past for the Future

Y Ganolfan Astudio Symudedd Pobl, Prifysgol Aberystwyth

Mae’r arddangosfa hon yn olrhain hanes ffoaduriaid yng Nghymru o’r 1930au hyd heddiw. Mae’n adrodd straeon y rhai a fu’n ffoi rhag y Sosialaeth Genedlaethol yng Nghanolbarth Ewrop er mwyn dod o hyd i loches, gan gymharu eu profiadau gyda ffoaduriaid y dydd modern.

Llun: Evelyn a Marion Porak, dwy ferch sy’n ffoaduriaid, ar Bromenâd Aberystwyth, 1939. © Brian Pinsent.


The Centre for the Movement of People, Aberystwyth University

This exhibition traces the history of refugees in Wales from the 1930s until the present day. It tells the stories of those who fled from National Socialism in Central Europe to find sanctuary, drawing parallels with modern-day refugees.

Image: Evelyn and Marion Porak, two refugee girls, on Aberystwyth Promenade, 1939. © Brian Pinsent.