Free activities at the Senedd 🌞 | Gweithgareddau am ddim yn y Senedd 🌞

Free activities at the Senedd 🌞

🧭 Explorer Trail
Are you ready to be a Senedd Explorer? Make your way around the building with five engaging activities.

🚗Play Area
Our family-friendly area has lots of toys to play with and a large map of Wales to explore.

 

Family-Friendly Guided Tours👪
Join a guided tour and learn more about the work of the Welsh Parliament, the building’s landmark architecture and the history of Cardiff Bay.

—-

Gweithgareddau am ddim yn y Senedd 🌞

🧭 Llwybr Chwilota
Ydych chi’n barod i fod yn Chwilotwr y Senedd? Ewch o amgylch yr adeilad ar drywydd pum gweithgaredd difyr.

🚗Man Chwarae
Mae gan ein hardal i deuluoedd lawer o deganau i chwarae â nhw a map mawr o Gymru i’w archwilio.

Teithiau tywys sy’n addas i’r teulu 👪
Ymunwch â thaith dywys i ddysgu mwy am waith Senedd Cymru, pensaernïaeth nodedig yr adeilad a hanes Bae Caerdydd.