Gweithdy animeiddio gyda Joanna Quinn / Animation Workshop with Joanna Quinn

Mewn partneriaeth â’r Senedd, Carnifal Butetown a Gŵyl Animeiddio Caerdydd

Ymunwch â ni yn y Senedd ddydd Llun 29 Awst am weithdy dan arweiniad gyda’r animeiddiwr llwyddiannus, Joanna Quinn.

I ddathlu Carnifal Butetown a’n harddangosfa newydd, Affairs of the Art, mae Joanna yn ymuno â ni ar gyfer gweithdy llawn hwyl lle gallwch greu eich cylch cerdded carnifal eich hun.

Bydd Joanna yn agor y sesiwn drwy drafod egwyddorion sylfaenol cylch cerdded a dangos rhai enghreifftiau i chi. Yna byddwch yn rhannu’n ddau grŵp i ddechrau animeiddio eich gorymdaith carnifal!

Archebwch eich lle heddiw drwy ein tudalen Eventbrite.

………….

In partnership with the Senedd, Butetown Carnival and Cardiff Animation Festival

Join us at the Senedd on Monday 29 August for a guided workshop with award-winning animator, Joanna Quinn.

To celebrate the Butetown Carnival and our new exhibition, Affairs of the Art, Joanna is joining us for an action packed workshop where you can create your very own carnival walk cycle.

Joanna will open the session by talking you through the basic principles of a walk cycle and showing you some examples. You will then split into two groups to start animating your carnival procession!

Book your space today through our Eventbrite page.