Gweithdy ynghylch yr Arddangosfa ar Tiger Bay a’r Dociau | Tiger Bay and the Docks Exhibition Workshop

Bydd yr artistiaid Kyle Legall a Prith B yn cynnal gweithdy creadigol mewn ymateb i Tiger Bay a’r Dociau: 1880au – 1950au, arddangosfa newydd yn y Pierhead a gynhaliwyd mewn partneriaeth â’r Gyfnewidfa Treftadaeth a Diwylliant.

Gallwch ymuno â ni wrth inni edrych yn agosach ar y lluniau sydd wedi’u cynnwys yn yr arddangosfa a defnyddio llungopïau i wneud ein gludweithiau ein hunain o Tiger Bay.

Gallwch alw heibio rhwng 10:30 a 12:30, a 13:30 a 15:30.

Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer y teulu cyfan. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn drwy gydol y gweithdy. Nid oes angen cadw lle ymlaen llaw. Gallwch alw heibio ar y diwrnod ei hun.

Llun © Kyle legall


Artists Kyle Legall and Prith B will run a creative workshop in response to Tiger Bay and the Docks: 1880s – 1950s, a new exhibition in the Pierhead that was made in partnership with the Heritage and Cultural Exchange (HCE).

Join us as we take a closer look at the photos included in the exhibition and use photocopies to make our own Tiger Bay collages.

Drop in between 10:30-12:30 and 13:30-15:30.

Suitable for all the family. Children must be accompanied by an adult throughout. No pre-booking required, just drop in on the day.

Image © Kyle legall