Hyrwyddwyr Cymunedol Casnewydd | Newport Community Champions

Menywod Casnewydd

Noddir gan John Griffiths MS

‘Hyrwyddwyr Cymunedol Casnewydd’ yw’r drydedd mewn cyfres o arddangosfeydd gan Kamila Jarczak a Menywod Casnewydd. Trwy ffotograffiaeth Kamila, mae’r arddangosfa’n dathlu llwyddiannau menywod lleol sy’n cefnogi eraill, yn creu cysylltiadau yn eu cymunedau ac yn dod â phositifrwydd i Gasnewydd.


Women of Newport

Sponsored by John Griffiths MS

‘Newport Community Champions’ is the third in a series of exhibitions by Kamila Jarczak and Women of Newport. Through Kamila’s photography, the exhibition celebrates the achievements of local women who support others, connect their communities and bring positivity to Newport.