Mantell o Flodau Pabi Cricieth┃Criccieth Gown of Poppies

Cricieth Creadigol a Chymuned Cricieth

Noddir gan Eluned Morgan AS

Yn 2020, cafodd llawer o ddigwyddiadau Dydd y Cofio  eu canslo oherwydd Covid-19.

Yn hytrach, daeth trigolion yng Nghricieth, Gwynedd, at ei gilydd i greu mantell o flodau pabi a gafodd ei harddangos fel rhan o arddangosfa i nodi Dydd y Cofio.

Bydd y fantell yn cael ei harddangos yn y Senedd fis Tachwedd eleni fel rhan o ddigwyddiadau Dydd y Cofio 2022.

Image: Andrew Kime


Creative Criccieth and the Criccieth community

Sponsored by Eluned Morgan MS

In 2020 many Remembrance Day events were cancelled because of Covid-19.

Residents in Criccieth, Gwynedd, instead came together to create a gown of poppies which was displayed as part of a remembrance exhibition.

The Gown of Poppies will now be on display in the Senedd this November as part of marking Remembrance 2022.

Llun: Andrew Kime