Perfformio yng Nghymru | Performance in Wales

Nichola Hope a Sarah Hope

Noddir gan Jane Hutt AS

Mae’r arddangosfa hon yn amlygu detholiad o waith gan Nichola a Sarah Hope, gan gysylltu â byd perfformio a’r theatr. Mae’r gwaith yn cynnwys lluniau a dynnwyd yn ystod ymarferion a pherfformiadau, o’r syrcas i’r opera, gan ddangos cyfarfyddiadau’r artist ag estheteg dawns a pherfformio yng Nghymru.

Dechreuodd angerdd y chwiorydd at dynnu lluniau o symudiad a pherfformio yn Llundain, lle gwnaethant astudiaethau o amryw ddawnswyr a pherfformwyr. Yn ddiweddarach, cawsant fynediad at ymarferion a pherfformiadau yn Opera Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

Llun © Nichola Hope


Nichola Hope and Sarah Hope

Sponsored by Jane Hutt MS

This exhibition highlights a selection of work by Nichola and Sarah Hope, linking to the world of performance and theatre. Featuring drawings made during rehearsals and performances, from circus to opera, the works illustrate the artists’ encounters with the aesthetics of dance and performance in Wales.

The sisters’ passion for drawing movement and performance began in London, where they made drawing studies from various dancers and performers. Later, they were granted access to rehearsals and performances at Welsh National Opera in Cardiff.

Image © Nichola Hope