Rhyfel a Heddwch: Ysgolion Cymru yn Cofio Rhyfel ac Ymladd | War and Peace: Welsh Schools Remember War & Conflict

Ysgol Cwm Rhondda; Ysgol Garth Olwg; Ysgol Glantaf; Ysgol Gwynllyw; Ysgol Llangynwyd; Ysgol Rhydywaun

Noddir gan Rhys ab Owen AS

Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys ymatebion gan chwe ysgol yn ne Cymru i’r cwestiwn dyrys o sut i goffáu rhyfel ac ymladd. Gan weithio gyda’r hanesydd Dr Gethin Matthews o Brifysgol Abertawe a’r artist Siôn Tomos Owen, mae’r plant ysgol wedi creu chwe chofeb newydd mewn ymateb i gofebion rhyfel lleol yn eu hardal.


Sponsored by Rhys ab Owen MS

This exhibition features responses from six schools in south Wales to the tricky question of how to commemorate war and conflict. Working with historian Dr Gethin Matthews from Swansea University and artist Siôn Tomos Owen, the schoolchildren have created six new memorials in response to local war memorials in their area.