ROLL UP! ROLL UP! THE CIRCUS IS IN TOWN | FONEDDIGION A BONEDDIGESAU! MAE’R SYRCAS YN Y DREF

Get ready for an acrobatastic takeover at Mermaid Quay this February Half Term.

  • Event Dates: Saturday 10th February and Saturday 17th February 2024
  • Event Timing: 12pm – 5pm
  • FREE EVENT

Visitors will be able to enjoy spectacular costumes and jaw-dropping skills and take part in the activities themselves at family friendly workshops.
Head to Mermaid Quay this February Half Term to create magical memories.

Paratowch ar gyfer gwledd acrobatastig yn Mermaid Quay hanner tymor mis Chwefror eleni.

Dyddiadau’r Digwyddiad: dydd Sadwrn 10 Chwefror a dydd Sadwrn 17 Chwefror 2024
Amser: 12pm – 5pm
MYNEDIAD AM DDIM
Bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau gwisgoedd ysblennydd a sgiliau syfrdanol a chymryd rhan yn y gweithgareddau eu hunain mewn gweithdai addas i deuluoedd.
Ewch i Mermaid Quay Hanner Tymor mis Chwefror eleni i greu atgofion hudolus.