Steve Eaves

Mae Steve Eaves wedi bod yn perfformio fel canwr-gyfansoddwr ers dros 40 mlynedd.

 

Daeth i sylw am y tro cyntaf yng Nghymru fel bardd, gan gyhoeddi dwy gyfrol o farddoniaeth {Noethni yn 1983 a Jazz yn y Nos yn 1986}.

Mae ei wreiddiau barddonol yn amlwg yn ei geiriau cywrain, ond y Blŵs fu ei brif ddylanwad cerddorol, yn ogystal â dylanwadau o fyd jazz, roc a gwerin.

post@mentercaerdydd.cymru

www.mentercaerdydd.cymru

 

~

 

Steve Eaves has been performing as a singer-composer for over 40 years.

He first came to public attention in Wales as as a poet, publishing two volumes of poetry {Noethni in 1983 and Jazz yn y Nos in 1986}.

His poetic roots are clearly shown in his finely honed lyrics, but it’s the Blues that have always been his main musical influence, as well as influences from the world of jazz and many forms of rock and folk.

 

post@mentercaerdydd.cymru

www.mentercaerdydd.cymru