Sue Atkins – Ebb & Flow

Ebb & Flow is a new body of applique and embroidery by textile artist Sue Atkins. Inspired by the sea shore, Sue has created her beautiful framed works in exquisite fabrics and threads. Sue’s textiles reflects her personal responses to what she sees and feels, gaining much of her inspiration from holidays in Pembrokeshire and Cornwall. The sea and shore providing a rich source of ideas – the rocks, shells, plant life – their unique shapes, colours, patterns, captured in her clever and skillful use of fabrics and stitch.

Corff newydd o applique a brodwaith gan yr artist tecstilau Sue Atkins yw Ebb & Flow. Wedi’i hysbrydoli gan lan y môr, mae Sue wedi creu gweithiau prydferth wedi’u fframio mewn ffabrigau ac edafedd cain. Mae tecstilau Sue yn adlewyrchu ei hymatebion personol i’r hyn y mae’n ei weld a’i deimlo, gan gael ysbrydoliaeth o wyliau yn Sir Benfro a Chernyw. Mae’r môr a’r lan yn darparu ffynhonnell gyfoethog o syniadau – y creigiau, cregyn, planhigion – eu siapiau, lliwiau, patrymau unigryw, wedi dal eu tebygolrwydd yn effeithiol a defnydd medrus o ffabrigau a phwyth.