Tapestri Peredur │ Peredur Tapestry

Martin Weatherhead, Snail Trail Handweavers, Sir Benfro

Noddir gan Paul Davies AS

Cafodd Martin ei ysbrydoli i wehyddu’r tapestri lliwgar hwn gan un rhan fach o stori Peredur.

Daw stori Peredur o lawysgrif o’r Oesoedd Canol hwyr, sef Llyfr Gwyn Rhydderch (c.1325). Mae’r llawysgrif hwn, ynghyd â Llyfr Coch Hergest (c.1400), yn ffurfio un ar ddeg o straeon y Mabinogion.


Martin Weatherhead, Snail Trail Handweavers, Pembrokeshire

Sponsored by Paul Davies MS

Martin was inspired to weave this colourful tapestry by a single moment in the story of Peredur.

The Peredur story originates from a late medieval manuscript entitled The White Book of Rhydderch (c.1325). This and The Red Book of Hergest (c.1400) form the eleven stories of the Welsh Mabinogion.

https://www.snail-trail.co.uk/