Tardis a Dalek | Tardis and Dalek

Props from Doctor Who, a BBC TV series
Sponsored by the Llywydd, Rt. Hon. Elin Jones MS

The Senedd is proud to be a part of the celebrations marking the 60th Anniversary celebrations of the Doctor Who TV series.

Doctor Who is the longest running sci fi show in the world. The Doctor’s epic adventures across Space and Time has provided entertainment and enjoyment to audiences across six decades and has been proudly made in Wales for almost twenty years.

The Senedd has been a filming location for Doctor Who on multiple occasions. You may recognise the surroundings in the season three episode, ‘The Lazarus Experiment’.


Props o Doctor Who, cyfres deledu ar y BBC
Noddir gan y Llywydd, y Gwir Anrh. Elin Jones AS

Mae’r Senedd yn falch o fod yn rhan o’r dathliadau i nodi pen-blwydd cyfres deledu Doctor Who yn 60 oed.

Mae anturiaethau epig y Doctor ar draws y Gofod ac Amser wedi rhoi adloniant a mwynhad i gynulleidfaoedd dros y degawdau ac rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ei fod yn cael ei greu yma yng Nghymru.

Mae’r Senedd wedi bod yn lleoliad ffilmio i Doctor Who ar sawl achlysur. Efallai y bydd y lleoliadau mewn pennod yn y drydedd gyfres, ‘The Lazarus Experiment’ yn gyfarwydd ichi.