The Ocean Show | Y Sioe Cefnfor

Creatures of the Ocean to take over Mermaid Quay this October Half Term

Cardiff Bay will be home to 13 hand-built brick Ocean creatures from 29th October to Sunday 6th November when the BRICKLIVE Ocean Show heads to Mermaid Quay.

Creaduriaid y cefnfor i gymryd drosodd Mermaid Quay yn ystod hanner tymor mis hydref

Bydd Bae Caerdydd yn gartref i 13 o greaduriaid cefnfor brics a adeiladwyd â llaw o 29 Hydref tan ddydd Sul 6 Tachwedd pan fydd Sioe Gefnfor BRICKLIVE yn mynd i Mermaid Quay.