The Winter Show: Connecting Lines

The Makers Guild Wales Christmas craft exhibition this year at Craft in the Bay, has been inspired by LINE – in all it’s simplicities & complexities – creating form, pattern, texture – found within the beautiful contemporary craft objects and accessories being made by designer makers working within the UK.

Mae arddangosfa grefft Nadolig Urdd Gwneuthurwyr Cymru eleni yng Nghrefft yn y Bae wedi’i hysbrydoli gan linell – yn ei holl symlrwydd a chymhlethdodau – creu ffurf, patrwm, gwead – a geir o fewn y gwrthrychau crefft cyfoes hardd ac ategolion sy’n cael eu gwneud gan ddylunwyr sy’n gweithio o fewn y DU.