This is Older

Age Cymru mewn cydweithrediad â Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Noddwyd gan Mick Antoniw AS

O bync-rociwr i ffermwr defaid mynydd, ac o nofwyr gwyllt i’r rhai sy’n cadw rhandiroedd, mae Age Cymru yn falch iawn o gyflwyno arddangosfa ffotograffiaeth sy’n ysgogi’r meddwl, gyda’r nod o chwalu stereoteipiau negyddol o bobl hŷn.

Crëwyd mewn cydweithrediad â chanmoliaeth ffotograffydd Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Age Cymru in collaboration with Jon Pountney and The National Library of Wales

Sponsored by Mick Antoniw MS

From a punk-rocker to a mountain-sheep-farmer and wild swimmers to allotment keepers, Age Cymru are delighted to present a thought-provoking exhibition which aims to break down negative stereotypes of older people.

Created in collaboration with acclaimed photographer Jon Pountney and The National Library of Wales.