Thread of a Story

The exhibition Thread of a Story brings together six artists living and working in Wales whose work reflects their combined passion for stories, whether through published works, childhood memories or imagined tales. Each artwork in the exhibition has been skillfully handmade and is completely unique. Visitors will be amazed by the colourful tapestry Peredur that stretches five metres across. Hand woven by Master weaver Martin Weatherhead over a period of four years from his studio in Pembrokeshire.

Mae’r arddangosfa ‘Thread of a Story – Llinyn Stori’ yn dod â chwe artist sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru ynghyd. Mae eu gwaith yn adlewyrchu eu hangerdd cyfunol am straeon, boed hynny trwy weithiau cyhoeddedig, atgofion plentyndod neu chwedlau dychmygol. Mae pob gwaith celf yn yr arddangosfa wedi’i wneud â llaw ac yn gwbl unigryw. Bydd ymwelwyr yn cael eu syfrdanu gan tapestri lliwgar Peredur sy’n ymestyn pum metr. Wedi’i wehyddu â llaw gan y Meistr gwehydd Martin Weatherhead dros gyfnod o bedair blynedd o’i stiwdio yn Sir Benfro.