Tiger Bay a’r Dociau: 1880au – 1950au | Tiger Bay and the Docks: 1880s – 1950s

Dewch i weld arddangosfa newydd sy’n dathlu hanes a chymunedau Tiger Bay a’r dociau.

Ar y cyd â’r Heritage and Cultural Exchange (HCE), mae tair arddangosfa newydd wedi’i llunio yn y Pierhead i roi cipolwg ar fywyd yn Tiger Bay a’r dociau o’r 1880au i’r 1950au.

Dewiswyd rhai o hoff luniau y HCE o’r casgliad sydd ganddynt, yn ogystal ag archifau lleol eraill, i ddangos yr ardal yn y gorffennol a’r holl newidiadau ers hynny.

Llun: Gweithwyr yn Nociau Caerdydd, 1900au © anhysbys OWLS000339-12


Experience a new exhibition that celebrates the history and communities of Tiger Bay and the docks.

In partnership with The Heritage and Cultural Exchange (HCE), three new displays have been created in the Pierhead that give visitors a glimpse into life in Tiger Bay and the docks from the 1880s – 1950s.

The HCE selected some of their favourite photos from their collection and other local archives to show what the area looked like in the past and how it has changed.

Image: Workers in Cardiff Docks, 1900s © unknown OWLS000339-12