Tyfu Blodau ar y Dociau / Growing Flowers Down the Docks

Haf Weighton, Ysgol Gynradd Cogan ac Ysgol Bro Morgannwg

Noddir gan Vaughan Gething AS

Gan weithio gyda’r artist tecstilau Haf Weighton, mae dwy ysgol o Fro Morgannwg wedi creu gweithiau celf sy’n ymateb i ddarganfyddiadau a wnaeth botanegwr o Gaerdydd 100 mlynedd yn ôl. Yn cynnwys printiau blodau, cerfluniau llong a ffabrigau crog hardd.

Haf Weighton, Cogan Primary School & Ysgol Bro Morgannwg

Sponsored by Vaughan Gething MS

Working with textile artist Haf Weighton, two schools from the Vale of Glamorgan have created artworks that respond to discoveries made by a Cardiff-based botanist 100 years ago. Featuring flower prints, ship sculptures and beautiful hanging fabrics.