Undo Things Done Exhibition

Undo Things Done
Sean Edwards
Y Senedd
26 Gorffennaf – 5 Medi 2021

Mae’r Senedd yn falch o groesawu cyflwyniad cloi Undo Things Done, sef arddangosfa deithiol Sean Edwards a grëwyd ar gyfer Cymru yn Fenis / Wales in Venice 2019 fel rhan o Biennale Fenis, yr arddangosfa celfyddydau gweledol fwyaf yn y byd.

 

Mae Undo Things Done yn dechrau gyda phrofiad Edwards o dyfu i fyny ar ystâd gyngor yng Nghaerdydd yn yr 1980au; mae’n dal yr hyn y mae’n ei alw’n amod o ‘beidio â disgwyl llawer’ ac yn trosi hynny i iaith weledol gyffredin; un sy’n dwyn i gof ffordd o fyw sy’n gyfarwydd i nifer fawr o bobl.

 

Undo Things Done
Sean Edwards
Senedd
26 July – 5 September 2021

The Senedd is proud to host the closing presentation of Undo Things Done, Sean Edwards’ touring exhibition created for Cymru yn Fenis / Wales in Venice 2019 as part of the Venice Biennale, the largest visual arts exhibition in the world.

 

Undo Things Done takes as its starting point Edwards’ experience of growing up on a council estate in Cardiff in the 1980s, capturing and translating what he calls a condition of ‘not expecting much’ into a shared visual language; one that evokes a way of living familiar to a great number of people.