Us Here Now

Jon Pountney a Common Wealth

Noddir gan Vaughan Gething AS

Mae Us Here Now yn ddathliad o bobl yn Nwyrain Caerdydd; eu straeon a’u grym. Mae’n daith tua’r hyn y mae’n ei olygu i gael ein gweld a’n clywed.

Ar ddiwedd Haf 2020, gweithiodd yr artist Jon Pountney a Common Wealth gyda phobl sy’n byw, neu’n gweithio yn Llaneirwg, Llanrhymni a Trowbridge neu’n hanu o’r ardali gael cipolwg ar fywyd yn yr heulwen; ni, yma, nawr.

Mae Us Here Now yn Oriel y Dyfodol yn dod â Dwyrain Caerdydd i ganol y ddinas ac i galon grym yng Nghymru.

Jon Pountney and Common Wealth

Sponsored by Vaughan Gething MS

Us Here Now is a celebration of people in East Cardiff; their stories and their power. It’s a journey into what it means to be seen and heard.

At the end of Summer 2020, artist Jon Pountney and Common Wealth worked with people who live, work or are from St Mellons, Llanrumney and Trowbridge to capture a snapshot of life in the sunshine; us, here, now.

Us Here Now in the Futures Gallery brings East Cardiff to the centre of the city and to the heart of power in Wales.