Us Here Now image no logo

Mae dyn â gwallt cyrliog, tywyll, byr a barf dywyll yn chwerthin. Mae'n gwisgo dillad glas tywyll Tesco. Ar y dde, mewn delwedd ar wahân, gwelir merch ifanc â gwallt golau, cyrliog wedi'i glymu mewn cynffon merlen yn yfed potel o lemonêd. Mae hi'n gwisgo top byr glas a phinc. / A man with short dark curly hair and a dark beard laughs. He is wearing a navy blue Tesco uniform. On the right in a separate image, a young girl with a long blond curly ponytail drinks from a bottle of lemonade. She wears a blue and pink crop top.