Y Bwthyn

Cymorth Canser Macmillan

Noddir gan Mick Antoniw AS

Dyddiadau: 25 Ebrill – 20 Mai 2023

Lleoliad: Oriel y Senedd

Mae Uned Gofal Lliniarol Arbenigol Macmillan NGS y Bwthyn yn cynnig amgylchedd cynnes, gofalgar i bobl â salwch anwelladwy a’u hanwyliaid.

Wedi’i leoli yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, mae’r uned wyth gwely yn cynnwys gwaith celf wedi’i gomisiynu er mwyn creu amgylchedd cysurlon sy’n cael ei oruchwylio gan guradur Jane Willis o Willis Newson.

Cynhaliodd artistiaid weithdai gyda chleifion gofal lliniarol, eu gofalwyr, staff a’r gymuned leol i greu’r gwaith a dewis eu thema – dod â’r tu allan tu mewn.

Caiff y gwaith ei arddangos i gyd-fynd ag Wythnos Byw Nawr (8 i 14 Mai 2023) ac mae’n archwilio sut cafodd y gwaith celf ei greu er mwyn meithrin amgylchedd llonyddol.


Macmillan Cancer Support

Sponsored by Mick Antoniw MS

Dates: 25 April – 20 May 2023

Location: Senedd Oriel

The Y Bwthyn NGS Macmillan Specialist Palliative Care Unit offers a warm, caring environment to people with incurable illnesses and their loved ones.

Based at the Royal Glamorgan Hospital, the eight-bed unit features commissioned artwork to create a soothing environment overseen by curator Jane Willis of Willis Newson.

Artists held workshops with palliative care patients, their carers, staff and the local community to create the work and choose their theme – bringing the outdoors in.

Displayed to coincide with Dying Matters Week (8 to 14 May 2023), this exhibition explores how the artwork was created to foster a calming environment.