Cardiff Food & Drink Festival

Gwyl Bwyd a Diod Caerdydd

05/07/2024

07/07/2024

Roald Dahl Plass

Cardiff Food & Drink Festival will take place in Roald Dahl Plass, Cardiff Bay, this weekend.

With a spectacular spread of quality produce on offer from stallholders at The Producers’ Fair and Farmers’ Market and caterers cooking up a wide range of freshly prepared foodie delights on the Street Food Piazza, it’s sure to be a taste sensation!

Plus, alongside all the fantastic food and drink, the Bandstand will have full programme of live music throughout the festival, and over at the Crafters’ Market, you’ll find a wonderful selection of hand-made goods, curated by Craft*folK.

Free Entry | No Ticket Needed

Friday: 12:00 – 22:00*
Saturday: 11:00 – 22:00*
Sunday: 11:00 – 19:00

*Street Food Piazza and Bars are open until 22:00, while Farmers’ Market and Producers’ Fair close at 21:00 and trade stalls close at 19:00.

Find out more, here: www.visitcardiff.com/food-drink/

 

Bydd Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd yn cael ei chynnal yn Roald Dahl Plass, Bae Caerdydd, y penwythnos hwn.

Gydag amrywiaeth wych o gynnyrch o safon ar gael gan stondinwyr yn Ffair y Cynhyrchwyr a Marchnad y Ffermwyr ac arlwywyr yn coginio amrywiaeth eang o fwyd blasus a baratowyd yn ffres ar y Maes Bwyd Stryd, mae’n sicr o fod yn ddigwyddiad sy’n cynnig blasau anhygoel!

Hefyd, ochr yn ochr â’r holl fwyd a diod gwych, bydd gan y Llwyfan Bandiau raglen lawn o gerddoriaeth fyw trwy gydol yr ŵyl, a draw ym Marchnad y Crefftwyr, mae detholiad gwych o nwyddau wedi’u gwneud â llaw, wedi’u curadu gan Craft*folK.

Mynediad am ddim | Nid oes angen tocyn

Dydd Gwener: 12.00pm – 22.00pm*
Dydd Sadwrn: 11.00am – 22.00pm*
Dydd Sul: 11.00am – 19.00pm

*Mae’r Maes Bwyd Stryd a’r Bariau ar agor tan 22.00pm, tra bod Ffair y Cynhyrchwyr a Marchnad y Ffermwyr yn cau am 21.00pm a stondinau masnach yn cau am 19.00pm.

Rhagor o wybodaeth yma: www.croesocaerdydd.com/bwyd-diod/

 

Share: