Events

Take a look at what’s on:
A logo that reads '25' sits on top of a black background / Mae logo sy'n dangos '25' i’w weld ar gefndir du

04/05/2024

18/07/2024

Senedd Neuadd

Neuadd y Senedd

To mark 25 years of devolution in Wales, the National Library of Wales have selected items and video clips from their collection which reflect key milestones of the Senedd’s journey so far.
Er mwyn nodi 25 mlynedd o ddatganoli yng Nghymru, mae’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi dewis eitemau a chlipiau fideo o’u casgliad sy’n dangos rhai o’r prif gerrig milltir ar daith y Senedd hyn.
Llun sy’n dangos llecyn porfa gyda bryniau yn y cefndir. Mae grŵp o blant ysgol sy’n gwisgo cotiau glaw melyn a bagiau ar eu cefn yn cerdded tuag at y bryniau. Mae'r awyr yn gymylog a llwyd yr olwg. / A photograph showing a grassy landscape with hills in the background. A group of schoolchildren wearing yellow raincoats and backpacks walk towards the hills. The sky above is cloudy and grey.

01/06/2024

31/08/2024

Senedd Oriel & Pierhead Futures Gallery

Oriel y Senedd ac Oriel y Dyfodol y Pierhead

Mike Perry’s contemporary landscape photography opens our eyes to the conflict between human activities and the urgent need to tackle our environmental problems.
Mae ffotograffiaeth gyfoes Mike Perry o’r tirwedd yn agor ein llygaid i’r gwrthdaro rhwng gweithgareddau dynol, a’r angen dybryd i fynd i’r afael â’n problemau amgylcheddol.

01/06/2024

30/06/2024

The Red Dragon Centre

To celebrate Pride Month this June, The Red Dragon Centre has teamed up with Welsh artist Nathan Wyburn to host a unique art installation of portraits.

13/07/2024

13/07/2024

The Red Dragon Centre

New for 2024! Join us at The Red Dragon Centre on Saturday 13th July for our first, seasonal, Dragon Bay Market.
Llun agos o berson yn dal gwrthrych blewog. Defnyddiwyd gwahanol liwiau o edafedd gan gynnwys pinc, gwyrdd, coch a glas. / A close up of a person holding a fluffy object. Different colours of yarn have been used including pink, green, red and blue.

24/07/2024

31/08/2024

Senedd Neuadd

Neuadd y Senedd

Ella Jones is a Welsh artist who specializes in creating interactive artworks that explore the intricacies of tactile perception, textures, and shapes. Join us in the Senedd to explore the artworks from 24 July – 31 August.
Artist o Gymru yw Ella Jones ac mae hi’n arbenigo mewn creu gwaith celf rhyngweithiol creadigol sy’n ystyried cymhlethdodau canfyddiad cyffyrddol, gwead, a siapiau. Ymunwch â ni yn y Senedd i weld y gweithiau celf rhwng 24 Gorffennaf a 31 Awst.