Events

Take a look at what’s on:

06/04/2024

02/06/2024

Craft in the Bay

With their distinctive bold improvisational aesthetic in mind, each bag has been uniquely crafted using a carefully considered combination of patterns and colours.
Gyda’u hesthetig byrfyfyr beiddgar nodedig mewn golwg, mae pob bag wedi’i saernïo’n unigryw gan gyfuno dyluniad a ystyriwyd yn ofalus o batrymau a lliwiau.

20/04/2024

16/06/2024

Craft in the Bay

Design-Nation is a portfolio organisation of some of the most acclaimed and innovative designers and craftspeople from across the UK. “Joined Up” celebrates the way in which Design Nation members spanning the UK.
Mae Design-Nation yn sefydliad portffolio o rai o’r dylunwyr a’r crefftwyr mwyaf clodwiw ac arloesol o bob rhan o’r DU. Mae “Joined Up” yn dathlu’r ffordd y mae aelodau Design Nation ar draws y DU.
A logo that reads '25' sits on top of a black background / Mae logo sy'n dangos '25' i’w weld ar gefndir du

04/05/2024

18/07/2024

Senedd Neuadd

Neuadd y Senedd

To mark 25 years of devolution in Wales, the National Library of Wales have selected items and video clips from their collection which reflect key milestones of the Senedd’s journey so far.
Er mwyn nodi 25 mlynedd o ddatganoli yng Nghymru, mae’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi dewis eitemau a chlipiau fideo o’u casgliad sy’n dangos rhai o’r prif gerrig milltir ar daith y Senedd hyn.

25/05/2024

27/05/2024

Upper Level of Roald Dahl Plass, Cardiff Bay

We return to the ever popular Cardiff Bay for our Spring Bank Holiday Art & Craft Market from Saturday 25 to Bank Holiday Monday 27 May. Our trading hours will are from 10am 5.30 pm each day.

29/05/2024

01/06/2024

Mermaid Quay

Mermaid Quay

This May Half Term we are focusing our activities on water safety and the importance on keeping our local environment clean. We’re working with our local emergency services to promote water safety and wildlife messages.
Hanner Tymor mis Mai eleni rydyn ni’n canolbwyntio ein gweithgareddau ar ddiogelwch dŵr a phwysigrwydd cadw ein hamgylchedd lleol yn lân. Rydyn ni’n gweithio gyda’n gwasanaethau brys lleol i hyrwyddo diogelwch dŵr a negeseuon bywyd gwyllt.
Llun sy’n dangos llecyn porfa gyda bryniau yn y cefndir. Mae grŵp o blant ysgol sy’n gwisgo cotiau glaw melyn a bagiau ar eu cefn yn cerdded tuag at y bryniau. Mae'r awyr yn gymylog a llwyd yr olwg. / A photograph showing a grassy landscape with hills in the background. A group of schoolchildren wearing yellow raincoats and backpacks walk towards the hills. The sky above is cloudy and grey.

01/06/2024

31/08/2024

Senedd Oriel & Pierhead Futures Gallery

Oriel y Senedd ac Oriel y Dyfodol y Pierhead

Mike Perry’s contemporary landscape photography opens our eyes to the conflict between human activities and the urgent need to tackle our environmental problems.
Mae ffotograffiaeth gyfoes Mike Perry o’r tirwedd yn agor ein llygaid i’r gwrthdaro rhwng gweithgareddau dynol, a’r angen dybryd i fynd i’r afael â’n problemau amgylcheddol.