Water & Wildlife Week at Mermaid Quay

Wythnos Dŵr a Bywyd Gwyllt yn Mermaid Quay

29/05/2024

01/06/2024

Mermaid Quay

Mermaid Quay

This May Half Term we are focusing our activities on water safety and the importance on keeping our local environment clean.
We’re working with our local emergency services to promote water safety and wildlife messages. The week will include demonstrations, educational information, and interactive activities in partnership with South Wales Police, the RNLI and St John Cymru.
Alongside this there will also be two afternoons of free face painting.

Hanner Tymor mis Mai eleni rydyn ni’n canolbwyntio ein gweithgareddau ar ddiogelwch dŵr a phwysigrwydd cadw ein hamgylchedd lleol yn lân.
Rydyn ni’n gweithio gyda’n gwasanaethau brys lleol i hyrwyddo diogelwch dŵr a negeseuon bywyd gwyllt. Bydd yr wythnos yn cynnwys arddangosiadau, gwybodaeth addysgol, a gweithgareddau rhyngweithiol mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru, yr RNLI a St John Cymru.
Law yn llaw â hyn bydd dau brynhawn o baentio wynebau am ddim hefyd.

Share: